Roboty ziemne

Roboty ziemne to jeden z głównych obszarów działalności naszej firmy. Dysponujemy odpowiednimi maszynami i urządzenia, które umożliwiają nam realizację takich prac jak:

  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
  • przyłącza wodne i kanalizacyjne,
  • doziemne instalacje gazowe,
  • instalacje i sieci preizolowane,
  • zbiorniki otwarte i zamknięte na deszczówkę,
  • przydomowe oczyszczanie ścieków i szamba.